info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 18:59
kontakt
HELIO

Komunikaty

08/09/23 11:58  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w IV kw. 2022/23 na 3,3 mln zł
11:27 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023
20/07/23 11:47 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
11/07/23 18:29 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2022/2023
12/06/23 06:45  brak uprawnień Helio przeznaczy 20 mln zł na rozbudowę zakładu, chce zwiększać eksport (wywiad)
29/05/23 08:23 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/05/23 15:56 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2022/2023
12/05/23 12:08  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w III kw. 2022/23 na 4,1 mln zł
11:46 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2022/2023
07/04/23 12:45  brak uprawnień Helio szacuje przychody w III kw. 2022/23 na ok. 100 mln zł
12:18 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2022/2023
30/03/23 17:14 HELIO S.A.: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/03/23 06:32 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/03/23 12:35 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2022/2023
10/02/23 12:31  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w II kw. 2022/23 na 6,56 mln zł