info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.19, godz. 13:48
kontakt
HELIO

Komunikaty

09/05/24 14:24 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024
29/04/24 15:16  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w III kw. 2023/24 na ok. 6,7 mln zł
15:10 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2023/2024
10/04/24 14:10 HELIO S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
25/03/24 08:37  brak uprawnień Helio chce umocnić pozycję rynkową i osiągnąć rekordowe przychody ze sprzedaży
08:11 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/03/24 15:36 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2023/2024
23/02/24 11:57 HELIO S.A.: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/01/24 17:14 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
30/01/24 16:17 HELIO S.A.: Otrzymanie pisma procesowego modyfikującego pozew o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/01/24 HELIO S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
17/01/24 13:38  brak uprawnień Helio spodziewa się w II kw. 2023/24 przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 153 mln zł
13:24 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale roku obrotowego 2023/2024
19/12/23 15:49 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:31 HELIO S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku