info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:42
kontakt
HELIO

Komunikaty

09/09/22 13:22  brak uprawnień Helio szacuje stratę netto w IV kw. 2021/22 na 0,9 mln zł
13:06 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022
12:50 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
31/08/22 11:53 HELIO S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
19/08/22 13:32 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
05/07/22 14:42 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
08/06/22 07:00  brak uprawnień Helio optymalizuje koszty, ale nie spodziewa się w najbliższym czasie poprawy rentowności (wywiad)
30/05/22 11:12 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
20/05/22 07:57 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/05/22 13:10 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
02/05/22 13:56  brak uprawnień HELIO SA (1/2022) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/04/22 16:51  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w III kw. 2021/22 na 3,06 mln zł
16:32 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
24/03/22 08:14 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/03/22 11:03 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021/2022