info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:11
kontakt
ATREM

Komunikaty

19/11/21 17:47 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
22/10/21 09:10 ATREM S.A.: Rejestracja zmian w Statucie
02/09/21 06:40  brak uprawnień Atrem spodziewa się lepszego II półr.; długoterminowo korzystne inwestycje dot. zmian w energetyce (wywiad)
27/08/21 22:23 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu półrocznego
26/08/21 12:53 ATREM S.A.: Wyrok oddalający apelację Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie z powództwa Spółki
29/07/21 18:27  brak uprawnień ATREM SA (1/2021) Atrem Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 18:58 ATREM S.A.: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
28/06/21 15:06 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
15:05 ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
14/06/21 12:58 ATREM S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.
01/06/21 13:28 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
14/05/21 18:59 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
20/03/21 00:03 ATREM S.A.: ATREM S.A.
18/03/21 08:28 ATREM S.A.: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
25/02/21 14:11 ATREM S.A.: Zawarcie umowy kredytu z bankiem