info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 12:16
kontakt
ATREM

Komunikaty

19/02/24 08:30 ATREM S.A.: Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2023 rok
15/02/24 15:15  brak uprawnień Konsorcjum z Atrem ma umowę na roboty budowlane, wynagrodzenie spółki to 44,3 mln zł brutto
15:05 ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Porr S.A. na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta, zmiana szacunku przychoów za rok 2023
14:55 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie robót budowlanych
23/01/24 08:05 ATREM S.A.: Szacunkowa wysokość przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.12.2023 r.
12/01/24 09:48 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
20/12/23 17:36 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie zadania pn.: ""Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań"
11/12/23 17:48 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
30/11/23 17:05 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
24/11/23 17:06 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
ATREM S.A.: Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej
15/11/23 15:16  brak uprawnień Oferta Atrem za 46,9 mln zł brutto wybrana w przetargu przez Enea Operator
15:05 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
02/11/23 15:12  brak uprawnień Oferta Atrem za 48 mln zł brutto wybrana w przetargu przez spółkę Enea Operator
15:07 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.