info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:12
kontakt
ATREM

Komunikaty

25/11/22 08:21 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
14/10/22 16:51 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela, Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań"
11/10/22 17:34 ATREM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres 01.01-30.09 2022 r.
21/09/22 11:57  brak uprawnień Atrem pozyskał kontrakt o wartości 42,1 mln zł netto
11:37 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela, Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań
31/08/22 19:02 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu półrocznego
23/08/22 13:55 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022
13/07/22 17:06 ATREM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres 01.01-30.06 2022 r.
14/06/22 09:18  brak uprawnień Atrem wypłaci 0,66 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.
08:44 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.
08:43 ATREM S.A.: Informacje na temat dywidendy
ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.
27/05/22 17:03 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
16:40 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z bankiem
17/05/22 14:11 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 13 czerwca 2022 r.