info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 05:11
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

15/11/21 18:47 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/10/21 17:05 EUROTEL S.A.: Udzielenie pożyczki spółce Soon Energy sp. z o.o.
30/09/21 15:14 EUROTEL S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez Emitenta
09/09/21 17:32 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/21 16:12 EUROTEL S.A.: Przedłużenie finansowania - aneksy do Umów o Multilinie
02/08/21 17:20  brak uprawnień EUROTEL SA (1/2021) Eurotel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 12:21 EUROTEL S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
31/05/21 17:08 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o.
20/05/21 20:13 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 roku.
20:11 EUROTEL S.A.: Powołanie Członków Zarządu Eurotel S.A. na kolejną kadencję
20:06 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 maja 2021 roku.
15:19  brak uprawnień Eurotel wypłaci 6,2 zł dywidendy na akcję
15:10 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2020.
17/05/21 18:27 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 16:43 EUROTEL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. zwołane na dzień 20 maja 2021 roku - sprawozdanie Rady Nadzorczej