info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 16:05
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

29/01/24 15:08 EUROTEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
29/12/23 18:27 EUROTEL S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - Korekta
16:10 EUROTEL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
15:57 EUROTEL S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
05/12/23 16:57 EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
22/11/23 16:35 EUROTEL S.A.: Nabycie nieruchomości biurowej przez Emitenta.
20/11/23 18:55 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 17:04  brak uprawnień EUROTEL SA (3/2023) Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:52 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku.
15:49 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku.
12/10/23 18:08 EUROTEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.
25/09/23 17:22 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 17:25 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinię - przedłużenie finansowania
03/07/23 14:07 EUROTEL S.A.: Zmiana stanu posiadania - sprzedaż akcji.
29/06/23 18:40 EUROTEL S.A.: Podpisanie aneksu do umowy poręczenia ze Spółką INGRAM MICRO Sp. z o.o.