info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.27, godz. 06:52
kontakt
MONNARI

Komunikaty

26/09/22 22:06 MONNARI TRADE S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.
25/09/22 22:02 MONNARI TRADE S.A.: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.
19/08/22 16:38 MONNARI TRADE S.A.: Informacja o terminie przekazania zaudytowanych raportów rocznych za 2021 r.
16/08/22 16:23 MONNARI TRADE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
14/06/22 20:49  brak uprawnień Spółka zależna Monnari zawarła z Atalem umowę sprzedaży nieruchomości w Łodzi
20:07 MONNARI TRADE S.A.: Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.
13/06/22 12:41 MONNARI TRADE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
08/06/22 16:33 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Łodzi z przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łodzi.
07/06/22 10:51 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca zawiadomienia o terminie przekazania zaudytowanych raportów rocznych za 2021 r.
31/05/22 15:44 MONNARI TRADE S.A.: Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia
09:10  brak uprawnień DM Banku BPS podniósł cenę docelową akcji Monnari Trade do 6,2 zł
30/05/22 22:47 MONNARI TRADE S.A.: MONNARI TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 13:44  brak uprawnień DM Banku BPS podniósł cenę docelową akcji Monnari Trade do 5,5 zł
05/05/22 17:11 MONNARI TRADE S.A.: Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi.
02/05/22 22:47 MONNARI TRADE S.A.: MONNARI TRADE S.A.