info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:41
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

09/08/22 11:19 ARTERIA S.A.: Stanowisko Zarządu Arteria SA w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym w dniu 26 lipca 2022 roku
26/07/22 11:35 ARTERIA S.A.: Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria SA ogłoszone przez akcjonariuszy działających w porozumieniu
10:51  brak uprawnień Porozumienie akcjonariuszy Arterii wzywa do sprzedaży 1.724.167 akcji Arterii po 8 zł/szt.
10:42  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
30/06/22 18:10 ARTERIA S.A.: Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Arteria S.A.
18:08  brak uprawnień Grupa inwestorów zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 1.724.167 akcji Arterii po 7,73 zł/szt
18:01  brak uprawnień Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Arteria S.A.
16:33 ARTERIA S.A.: Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta
29/06/22 17:33 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.
17:06 ARTERIA S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16:35 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 roku
13/06/22 14:54  brak uprawnień Rzecznik generalny TSUE wydał niekorzystną opinię dla spółki zależnej Arterii w sporze z Bankiem Handlowym
13:54 ARTERIA S.A.: Opinia Rzecznik Generalnej TSUE dotycząca pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego skierowanego do TSUE w sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta.
02/06/22 16:51 ARTERIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2022 roku.
31/05/22 00:34 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego