info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:17
kontakt
HERKULES

Komunikaty

27/07/22 18:43 HERKULES S.A.: Informacja o złożeniu przez Herkules S.A. oferty sprzedaży spółki od niej zależnej: Herkules Infrastruktura sp. z o.o.
25/07/22 14:35 HERKULES S.A.: Informacja ws. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni w związku z oddaleniem jej roszczeń przez sąd w Szwecji
24/06/22 09:28 HERKULES S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022
21/06/22 17:58 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Herkules S.A.
17:51 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
17:49 HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.
17:40 HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
17:33 HERKULES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 roku
17/06/22 21:21 HERKULES S.A.: Informacja o oddaleniu przez Sąd roszczeń spółki zależnej
17:12 HERKULES S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
10:46 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
10:36 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
30/05/22 00:11 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 15:46 HERKULES S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 21 czerwca 2022 r.
25/05/22 14:37 HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki