info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.04, godz. 16:30
kontakt
OPONEO

Komunikaty

16/11/23 07:15  brak uprawnień Oponeo. pl nadal widzi możliwość wzrostu przychodów w '23 na poziomie 11 proc. (wywiad)
13/11/23  brak uprawnień Dadelo celuje w 60-65 proc. wzrost przychodów w '23 i ponad 35 proc. zwyżkę w '24 (wywiad)
08/11/23 19:18  brak uprawnień Strata netto j.d. Oponeo w III kw. 2023 r. wyniosła blisko 17 mln zł
17:25 OPONEO.PL S.A.: OPONEO.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:16  brak uprawnień Aegon OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Oponeo .pl
10:09 OPONEO.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%
09:38 OPONEO.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy powyżej progu 15%
07/11/23 17:27 OPONEO.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 15%
15:42  brak uprawnień TFI Allianz Polska ma poniżej 5 proc. akcji na walnym Oponeo .pl
15:32 OPONEO.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poniżej progu 5%
06/11/23 16:17 OPONEO.PL S.A.: Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2023 roku
15:18 OPONEO.PL S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych Spółki
31/10/23 17:43 OPONEO.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. w dniu 31 października 2023 roku
17:15  brak uprawnień W ramach skupu akcji własnych Oponeo .pl złożono oferty sprzedaży na 2.391.135 akcji spółki
16:50 OPONEO.PL S.A.: Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki