info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:53
kontakt
UNIMA

Komunikaty

26/11/21 15:45 UNIMA 2000 S.A: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
19/11/21 19:46 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:18 UNIMA 2000 S.A: Korekta w prezentacji danych raportu za III kwartał 2021
18/11/21 17:17 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/21 15:49 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
27/09/21 14:01 UNIMA 2000 S.A: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
23/09/21 17:58 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/21 14:09 UNIMA 2000 S.A: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
29/07/21 15:43  brak uprawnień UNIMA 2000 SA (2/2021) UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 16:25 UNIMA 2000 S.A: Przyjęcie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta
15:01 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
09/07/21 15:17 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
30/06/21 16:00 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
15:54 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.
28/06/21 14:49 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta