info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:17
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

22/11/22 12:50  brak uprawnień WP spodziewa się spowolnienia w I pół. '23, dynamika kwartalnej zwyżki skoryg. EBITDA grupy może być mniejsza
08:38  brak uprawnień Zysk netto WP w III kw. '22 wyniósł 48,9 mln zł, powyżej konsensusu
06:17  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:08 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/22 13:12  brak uprawnień Wirtualna Polska Holding nabyła udziały Mediapop za 28 mln zł (opis)
12:46  brak uprawnień Wirtualna Polska Holding nabyła udziały Mediapop za 28 mln zł
12:26 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Transakcja nabycia udziałów w Mediapop sp. z o.o.
04/11/22 16:39 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
03/11/22 17:28  brak uprawnień Spółka z grupy WPH sfinalizowała kupno węgierskiej spółki Szallas
16:47 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Finalizacja transakcji nabycia 100% akcji w Szallas.hu Zrt. w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających
21/10/22 15:52 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
11:47  brak uprawnień Wirtualna Polska zamierza kontynuować strategię akwizycji
17/10/22 14:17  brak uprawnień WP ma przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w Selsey za 32,9 mln zł
13:48 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Transakcja nabycia udziałów w Selsey sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w Homebook sp. z o.o.
29/09/22 19:39  brak uprawnień Wirtualna Polska za 95 mln zł kupiła większościowy pakiet akcji Audioteki