info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:24
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

28/06/22 19:39 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
24/06/22 17:47 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
17:46  brak uprawnień WP wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję
17:38 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
31/05/22 17:40 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
12:29  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A
27/05/22 19:05 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
17/05/22 11:50  brak uprawnień WP oczekuje jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy internetowej w '22, zwyżka przychodów grupy dwucyfrowa
08:44  brak uprawnień Wyniki WP w pierwszym kwartale '22 powyżej oczekiwań
06:27  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w I kw. 20212 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:02 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/04/22 20:30 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
21/04/22 11:22  brak uprawnień Haitong podniósł rekomendację dla WP do "kupuj", obniżył cenę docelową do 137 zł
04/04/22 18:16  brak uprawnień WP zainwestuje 19,8 mln zł w platformę SaaS dla branży restauracyjnej
18:04 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.