info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:32
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

27/06/22 17:47 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
21/06/22 07:34 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
20/06/22 18:00 MIRACULUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2022 roku.
17:26 MIRACULUM S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję
17:23 MIRACULUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku
13/06/22 14:40 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
10/06/22 19:44 MIRACULUM S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok
09/06/22 15:03 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w maju 2022 roku
31/05/22 18:19 MIRACULUM S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
13:12 MIRACULUM S.A.: Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku
30/05/22 17:18 MIRACULUM S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2022 roku wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał
13:02 MIRACULUM S.A.: Aktualizacja do raportu bieżącego nr 86/2021
24/05/22 21:12 MIRACULUM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czerwca 2022 roku
21:10 MIRACULUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 20 czerwca 2022 roku
13:03 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.