info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 17:05
kontakt
PC_GUARD

Komunikaty

04/10/17 14:37  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki PC GUARD S.A.
10:11  brak uprawnień KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami sześciu spółek
21/08/17 16:18 PC GUARD: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/07/17 17:52 PC GUARD: REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI "PC GUARD" SPÓŁKA AKCYJNA
04/07/17 14:28 PC GUARD: "PC GUARD" S.A. (15/2017) - ZAKOŃCZENIE PROCESU SCALANIA AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
22/06/17 11:43 PC GUARD: PC GUARD SA (14/2017) PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD KDPW UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARTOŚCI NOMINALEJ AKCJI SPÓŁKI.
21/06/17 22:09 PC GUARD: Doręczenie Emitentowi postanowienia Sądu Rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian w statucie Emitenta (w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.)
13/06/17 20:49 PC GUARD: PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD GPW UCHWAŁY O ZAWIESZENIU OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI "PC GUARD" S.A. ORAZ INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ SPÓŁKĘ "PC GUARD" S.A. WNIOSKU DO KDPW O DOKONANIE SCALENIA AKCJI.
08:45  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki PC GUARD S.A.
12/06/17 17:30  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami PC Guard od 20 do 30 czerwca
09/06/17 11:04 PC GUARD: Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11:02 PC GUARD: Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego oraz zawarcie umowy o uzupełnienie tak zwanych "resztówek scaleniowych".
07/06/17 11:17 PC GUARD: REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE EMITENTA - SCALENIE AKCJI ORAZ KAPITAŁ DOCELOWY
30/05/17 13:08 PC GUARD: PC GUARD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/17 16:26  brak uprawnień KNF nałożyła kary pieniężne na spółki PC Guard, DAMF Invest i FON