info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 21:56
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

21/02/24 13:12 INTERSPORT S.A.: Materiały na NWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 22 marca 2024 r.
13:00 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 22 marca 2024 roku
01/02/24 12:50 INTERSPORT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki
22/01/24 16:41 INTERSPORT S.A.: Przychody za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
22/12/23 14:11 INTERSPORT S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
14:02 INTERSPORT S.A.: Odwołanie członka Zarządu Spółki
13:09 INTERSPORT S.A.: Aneks do umowy linii wieloproduktowej z mBank S.A.
21/12/23 12:15 INTERSPORT S.A.: Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
20/12/23 18:28 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
17:11 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2023/2024
15/12/23 15:27 INTERSPORT S.A.: Aneksy do umów zawartych z Alior Bank Spółka Akcyjna
06/12/23 12:24 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza Spółki
05/12/23 18:19 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza Spółki
04/12/23 14:33 INTERSPORT S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
21/11/23 16:23 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów