info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:52
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

12/11/21 10:42 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33% udziału w ogólnej liczbie głosów
10/11/21 13:28 INTERSPORT S.A.: Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych
29/10/21 15:24 INTERSPORT S.A.: Podpisanie umowy najmu lokalu w CH FOCUS MALL
26/10/21 10:02 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2021/2022
05/10/21 14:53 INTERSPORT S.A.: Przychody za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
29/09/21 12:16 INTERSPORT S.A.: Złożenie przez INTERSPORT Polska S.A. wniosku zgłoszeniowego do programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
24/09/21 15:00 INTERSPORT S.A.: Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia
23/09/21 14:46 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r.
14:37 INTERSPORT S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%
21/09/21 14:03 INTERSPORT S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
15/09/21 13:36 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.
01/09/21 14:30 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19
26/08/21 10:11 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.
09:47 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 23 września 2021 roku.
25/08/21 13:38 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19