info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:25
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

28/11/22 15:12 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
10/11/22 12:53 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2022/2023
02/11/22 14:27 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19.
28/10/22 12:58 INTERSPORT S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
27/10/22 16:49  brak uprawnień Intersport rozważa znalezienie inwestora lub emisję nowych akcji w celu pozyskania 80 mln zł
16:28 INTERSPORT S.A.: Informacja dotycząca aktualnych działań w zakresie przeglądu opcji strategicznych
25/10/22 16:47 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT w CH Atrium Promenada w Warszawie
21/10/22 15:45 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
14/10/22 18:02 INTERSPORT S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 100.000 akcji serii C1 Spółki
12:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki INTERSPORT POLSKA S.A.
10:40 INTERSPORT S.A.: Przychody za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
29/09/22 14:18 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 29.09.2022 r.
13:33 INTERSPORT S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%
16/09/22 11:52 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 września 2022 r.
31/08/22 14:38 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 września 2022 r.