info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:25
kontakt
LENA

Komunikaty

14/11/22 08:08 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 12:54 LENA LIGHTING: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022 r.
31/10/22 15:10  brak uprawnień Lena Lighting szacuje wzrost zysku netto w I-III kw. o 37,6 proc., do 7,6 mln zł
15:01 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za trzy kwartały 2022 roku.
30/09/22 13:04 LENA LIGHTING: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
23/09/22 08:09 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/22 14:18 LENA LIGHTING: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego zawierającego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.
10/08/22 11:11  brak uprawnień Lena Lighting szacuje wzrost zysku netto w I półroczu o 28 proc., do 4,83 mln zł
10:57 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za I półrocze 2022 roku.
13/06/22 12:55 LENA LIGHTING: Mianowanie Członka Rady Nadzorczej
10/06/22 11:18 LENA LIGHTING: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/06/22 15:04  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję za 2021 r.
15:02 LENA LIGHTING: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023
14:57 LENA LIGHTING: Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2022 r.
14:45 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022r. uchwały o wypłacie dywidendy.