info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.26, godz. 02:17
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

24/05/24 19:12 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
23/05/24 17:50  brak uprawnień Zysk netto Develii wzrósł do 84,4 mln zł, powyżej oczekiwań rynku
17:36  brak uprawnień Wyniki Develii w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:22 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 16:36 DEVELIA: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.
20/05/24 16:33 DEVELIA: Emisja obligacji w ramach programu
16/05/24 17:22  brak uprawnień Develia wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '23
17:16 DEVELIA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.
17:11 DEVELIA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:05 DEVELIA: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
17:00 DEVELIA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.
13/05/24 18:14 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
09/05/24 17:25 DEVELIA: Podjęcie uchwały o emisji obligacji w ramach programu
12:01  brak uprawnień Develia rozpoczęła sprzedaż i budowę 285 mieszkań w Poznaniu
29/04/24 15:45  brak uprawnień Develia rozszerza współpracę z Grupo Lar o kolejną inwestycję w Warszawie