info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:54
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

24/11/22 17:54  brak uprawnień Develia wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł
17:39 DEVELIA: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii P2022A oraz zatwierdzenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2022A
23/11/22 17:24  brak uprawnień Develia rozpoczyna współpracę z The Heart w zakresie stworzenia platformy do zarządzania wynajmem mieszkań
17:14 DEVELIA: Rozpoczęcie współpracy z The Heart S.A. na podstawie umowy o współpracy joint venture
15/11/22 17:53  brak uprawnień Develia miała 34,8 mln zł zysku netto w trzecim kwartale 2022 r., powyżej konsensusu
17:38  brak uprawnień Wyniki Develii w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:25 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/11/22 18:00 DEVELIA: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
07:05  brak uprawnień Develia spodziewa się, że sprzedaż w '22 będzie bliżej dolnej granicy przedziału 1.600-1.800 lokali (wywiad)
10/11/22 14:05 DEVELIA: Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2022 roku
04/11/22 08:19  brak uprawnień Erste podnosi rekomendację dla Develii do "kupuj"
26/10/22 18:07 DEVELIA: Zatwierdzenie prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego
24/10/22 12:56  brak uprawnień Develia zawarła umowę o współpracy joint venture ws. budowy parku logistycznego koło Wrocławia
12:37 DEVELIA: Podpisanie umowy o współpracy joint venture przez Emitenta
12:29 DEVELIA: Podpisanie umowy o współpracy joint venture przez Emitenta