info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:14
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

01/07/22 13:35 DEVELIA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 01.07.2022 r.
13:30 DEVELIA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:25 DEVELIA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 1 lipca 2022 r.
20/06/22 11:47  brak uprawnień Develia rozpoczyna sprzedaż 156 mieszkań w Warszawie
10/06/22 13:37 DEVELIA: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały
09/06/22 15:56 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
03/06/22 12:38 DEVELIA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12:29 DEVELIA: Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/22 15:22 DEVELIA: Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
26/05/22 18:07  brak uprawnień Spółka zależna Develii kupiła działki we Wrocławiu pod ok. 200 lokali
15:50 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
25/05/22 06:45  brak uprawnień Develia zakłada, że marża brutto ze sprzedaży w segmencie mieszkaniowym przekroczy w '22 poziom 30 proc.
17/05/22 17:37  brak uprawnień Wyniki Develii w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:21 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:52  brak uprawnień Develia wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję