info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:27
kontakt
ZUE

Komunikaty

07/12/22 19:19  brak uprawnień Konsorcjum z ZUE zawarło pakiet umów na realizację prac w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii
19:02 ZUE S.A.: Zawarcie pakietu umów na realizację prac budowlanych w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii.
06/12/22 14:12 ZUE S.A.: Zawarcie umów na realizację prac budowlanych w Rumunii.
29/11/22 11:25 ZUE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku rumuńskim.
10:50  brak uprawnień Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu rumuńskiej spółki kolejowej
10:28 ZUE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku rumuńskim.
23/11/22 14:09  brak uprawnień ZUE kupił 93,6 proc. udziału w spółce Energopol za 3,3 mln zł
13:54 ZUE S.A.: Nabycie udziałów w spółce P.B.I. ENERGOPOL sp. z o.o. - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych.
16/11/22 17:20 ZUE S.A.: ZUE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/22 15:15 ZUE S.A.: Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki.
04/11/22 14:35  brak uprawnień Portfel zamówień ZUE sięga około 1,5 mld zł, zysk netto grupy po III kw. 11,4 mln zł (opis)
13:33  brak uprawnień ZUE szacuje, że po trzech kw. '22 miało 570 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,9 mln zł zysku netto
12:57 ZUE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku.
27/10/22 15:00  brak uprawnień Konsorcjum z ZUE z najkorzystniejszą ofertą w przetargu kolejowym w Rumunii
14:48 ZUE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku rumuńskim.