info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:21
kontakt
S4E

Komunikaty

15/11/21 17:21  brak uprawnień S4E SA (14/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2021 roku.
10/11/21 15:55 S4E S.A.: Wyrok sądu w sprawie przeciwko partnerowi handlowemu
09/11/21 18:50  brak uprawnień S4E SA (13/2021) Rejestracja zmian w statucie Spółki.
03/11/21 17:51 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A
28/10/21 19:10 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
13/08/21 17:15  brak uprawnień S4E SA (12/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2021 roku.
21/07/21 19:20  brak uprawnień S4E SA (11/2021) Tekst jednolity statutu S4E S.A.
30/06/21 17:57  brak uprawnień S4E SA (10/2021) Zmiany w Statucie uchwalone na WZA S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:48 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:33  brak uprawnień S4E SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
02/06/21 23:32 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
23:23  brak uprawnień S4E SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
14/05/21 17:22  brak uprawnień S4E SA (7/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku
30/04/21 20:19 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 r.
20:08  brak uprawnień S4E SA (6/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.