info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:51
kontakt
S4E

Komunikaty

21/06/22 08:28  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki S4E S.A
08/06/22 12:05  brak uprawnień S4E SA (6/2022) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
01/06/22 14:02  brak uprawnień S4E SA (5/2022) Odwołanie Prezesa Zarządu S4E S.A.
16/05/22 18:54  brak uprawnień S4E SA (4/2022) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2022 roku.
11/05/22 17:11  brak uprawnień S4E SA (3/2022) Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2022 r.
24/03/22 20:03  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki S4E S.A.
18/03/22 19:31 S4E S.A.: Informacja odnośnie sposobu prezentacji wyników Spółki za 2021 r.
19:25  brak uprawnień S4E SA (2/2022) Informacja o opóźnieniu w publikacji raportu rocznego za 2021 r.
27/01/22 17:59  brak uprawnień S4E SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
31/12/21 10:58 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
10:26 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
15/11/21 17:21  brak uprawnień S4E SA (14/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2021 roku.
10/11/21 15:55 S4E S.A.: Wyrok sądu w sprawie przeciwko partnerowi handlowemu
09/11/21 18:50  brak uprawnień S4E SA (13/2021) Rejestracja zmian w statucie Spółki.
03/11/21 17:51 S4E S.A.: Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A