info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.25, godz. 13:52
kontakt
KGL

Komunikaty

19/03/24 11:12  brak uprawnień KGL szacuje wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą produkcyjną na ok. 40-50 mln zł
11:03 KGL S.A.: Informacja nt. zakupu infrastruktury produkcyjnej.
16/02/24 12:58  brak uprawnień Przychody KGL za 2023 r. wyniosły 562,9 mln zł, spadek rdr o 14 proc.
12:29 KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2023 r.
07/02/24 20:14  brak uprawnień KGL ma umowę z Mondelz na dostawy opakowań; roczne przychody szac. na ponad 60 mln zł
20:00 KGL S.A.: Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelz Europe GmbH i rozszerzenie współpracy.
23/01/24 14:23 KGL S.A.: Informacja o śmierci Wiceprezesa KGL S.A., Pana Zbigniewa Okulusa
04/01/24 08:58 KGL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
15/12/23 15:06 KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r.
15:00 KGL S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r.
29/11/23 07:49 KGL S.A.: KGL S.A. formularz raportu kwartalnego
22/11/23 16:33  brak uprawnień 50 gr kaucji za butelki ze szkła i plastiku oraz metalowe puszki - projekt rozporządzenia MKiŚ
15/11/23 18:55 KGL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A.
31/10/23 13:39 KGL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
09:23  brak uprawnień Przychody KGL po III kw. 2023 r. wyniosły 427,1 mln zł, spadek rdr o 17 proc.