info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:46
kontakt
FERRO

Komunikaty

18/11/22 18:38  brak uprawnień Zysk netto j.d. Ferro w III kw. '22 spadł do 13,7 mln zł, wynik lepszy od oczekiwań
17:30  brak uprawnień Wyniki Ferro w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:22 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/22 15:44 FERRO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/10/22 08:11  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Ferro do "trzymaj"
27/09/22 12:38  brak uprawnień Ferro chce wykorzystać szanse rynkowe; przy akwizycji istotne kryterium finansowania
26/09/22 19:49  brak uprawnień Ferro w ramach nowej strategii grupy chce w '26 zwiększyć przychody do 1,4 mld zł, a EBITDA do 193 mln zł
19:39  brak uprawnień FERRO SA (1/2022) Ferro Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19:02 FERRO S.A.: Informacja o zrealizowaniu przed czasem celów Strategii F1 Grupy Ferro na lata 2019 - 2023 i o przyjęciu zaktualizowanych założeń na lata 2022 - 2026 (Strategia F1R2)
20/09/22 18:24  brak uprawnień Zysk netto j.d. Ferro w II kw. '22 spadł do 18,6 mln zł (opis)
17:36  brak uprawnień Zysk netto j.d. Ferro w II kw. '22 spadł do 18,6 mln zł
17:08 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 17:09  brak uprawnień WSA oddalił skargę Ferro na ustalenie zobowiązania podatkowego w kwocie 1,89 mln zł
16:52 FERRO S.A.: Oddalenie Skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na decyzję w sprawie CIT za 2016
05/08/22 12:55 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną