info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:15
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

29/11/21 17:44 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:42 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
17:16 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/21 16:57 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń
05/11/21 15:59 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta listu intencyjnego dotyczącego zawarcia umowy najmu lub dzierżawy sprzedanej nieruchomości
04/11/21 18:27 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości
29/10/21 16:30 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Informacja nt. zwiększenia udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/10/21 18:21 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Umorzenie kolejnych egzekucji z majątku Emitenta i BAP prowadzonych na wniosek JLR w celu wykonania sądowego zabezpieczenia
25/10/21 17:41 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Umorzenie egzekucji z majątku Emitenta i BAP prowadzonej na wniosek JLR w celu wykonania sądowego zabezpieczenia
22/10/21 17:03  brak uprawnień British Automotive Holding spłaci zadłużenie wobec Jaguar Land Rover do 30 czerwca 2026 roku
16:45 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Podpisanie porozumienia z JLR
20/10/21 17:17 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 października 2021 roku
17:10 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 października 2021 roku
30/09/21 18:21 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 10:43 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.