info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:26
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

10/11/21 17:28 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
25/10/21 17:46 ManyDev Studio S.E.: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych
12/10/21 20:31 ManyDev Studio S.E.: Rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania administracyjnego przed KNF
30/09/21 18:21 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu półrocznego
10/09/21 18:32 ManyDev Studio S.E.: Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji Emitenta
18:29 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku
09/09/21 17:27  brak uprawnień GPW: Komunikat - MANYDEV STUDIO SE
11/08/21 13:25 ManyDev Studio S.E.: Zmiana adresu siedziby emitenta
30/07/21 17:39  brak uprawnień MANYDEV STUDIO SE (1/2021) ManyDev Studio SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 21:24 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta
13/07/21 17:03 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE
30/06/21 18:01 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:58 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/21 17:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
02/06/21 19:45 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.