info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:27
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

22/11/22 22:06 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
17/11/22 12:14 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
10/11/22 20:29 ManyDev Studio S.E.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.
20:27 ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:26 ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
09/11/22 17:30  brak uprawnień MANYDEV STUDIO SE (2/2022) ManyDev Studio SE Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12/10/22 13:48 ManyDev Studio S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
13:46 ManyDev Studio S.E.: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki
30/09/22 23:48 ManyDev Studio S.E.: Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego
18:37 ManyDev Studio S.E.: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej
29/09/22 17:17 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu półrocznego
19/09/22 19:42 ManyDev Studio S.E.: Rejestracja zmiany statutu Spółki
16/09/22 17:52 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej przez KNF
30/06/22 21:33 ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:28 ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki