info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 11:33
kontakt
CYFPOLS

Komunikaty

14/02/24 07:16  brak uprawnień Netia może w połowie 2024 roku zdecydować o budowie drugiego data center w Jawczycach pod Warszawą (wywiad)
07:15  brak uprawnień Prezes Netii zadowolony z wyników spółki w 2023 roku, rok 2024 także zaczął się dobrze (wywiad)
11/02/24 18:14  brak uprawnień Millennium International Management otworzył krótką pozycję na CD Projekt
05/02/24 13:32 CYFROWY POLSAT S.A.: Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C
02/02/24 17:02 CYFROWY POLSAT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
31/01/24 16:25 CYFROWY POLSAT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
30/01/24 19:37  brak uprawnień RENDER CUBE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C spółki CYFROWY POLSAT S.A.
18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki CYFROWY POLSAT S.A.
17/01/24 19:25  brak uprawnień Cyfrowy Polsat chce przedterminowo wykupić obligacje serii B i C
19:13 CYFROWY POLSAT S.A.: Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C
16/01/24 18:21  brak uprawnień Piotr Żak pełniącym obowiązki prezesa zarządu telewizji Polsat
11/01/24 07:00  brak uprawnień Rynek chmurowy ma bardzo duży potencjał wzrostu w najbliższych latach - Google Cloud (wywiad)
05/01/24 23:01  brak uprawnień Nationale-Nederlanden PTE zmniejszył udział w Cyfrowym Polsacie poniżej progu 5 proc.
22:20 CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.