info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:32
kontakt
POLWAX

Komunikaty

24/11/22 17:06  brak uprawnień WZ Polwaksu upoważniło zarząd do nabycia do 5,9 mln akcji własnych
16:37 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2022 roku.
16:07 POLWAX S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.
15:43  brak uprawnień POLWAX SA (1/2022) Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17/11/22 17:07 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/11/22 15:45 POLWAX S.A.: Ogłoszenie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I AGa 20/21 (sygn. akt Sądu I instancji VI GC 225/19)
27/10/22 11:56 POLWAX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
24/10/22 13:48 POLWAX S.A.: Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.
22/09/22 17:11 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/08/22 14:08 POLWAX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
15/06/22 16:54 POLWAX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku.
16:30 POLWAX S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.
16:06 POLWAX S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14:43  brak uprawnień Polwax wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
14:33 POLWAX S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.