info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 07:42
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

16/06/23 14:52 KRAKCHEMIA S.A.: ZALECENIE Z URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
06/06/23 11:59 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 05 CZERWCA 2023 r.
05/06/23 17:52 KRAKCHEMIA S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 5.06.2023 R.
25/05/23 18:06 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/05/23 16:36 KRAKCHEMIA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 roku obejmującego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A.
13:46 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
27/04/23 18:23 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A.
28/02/23 12:58 KRAKCHEMIA S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.
20/01/23 12:54 KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU
24/11/22 08:22 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/10/22 15:08 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
15:03 KRAKCHEMIA S.A.: INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022
29/09/22 18:37 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06/09/22 12:46 KRAKCHEMIA S.A.: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR
22/08/22 12:26 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A.