info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 08:47
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

29/06/22 19:57 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA
23/06/22 23:03 KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
14/06/22 14:37 KRAKCHEMIA S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
13/06/22 16:28 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
07/06/22 22:14 KRAKCHEMIA S.A.: POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ
22:08 KRAKCHEMIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.
22:03 KRAKCHEMIA S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 7.06.2022 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ
26/05/22 17:35 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/05/22 13:53 KRAKCHEMIA S.A.: Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
10/05/22 21:22 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
05/05/22 17:45 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
29/04/22 12:28 KRAKCHEMIA S.A.: PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI
28/04/22 22:11 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18:15  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRAKCHEMIA
27/04/22 13:30 KRAKCHEMIA S.A.: RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2022 Z DNIA 27.04.2022 R.ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)