info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 04:59
kontakt
ALUMETAL

Komunikaty

23/03/23 15:54 ALUMETAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
22/03/23 15:33 ALUMETAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2022
16/03/23 12:30  brak uprawnień Alumetal planuje w II kw. lub w połowie roku publikację nowej strategii
15/03/23 19:26  brak uprawnień Wyniki Alumetalu zgodne z szacunkami; spółka chce wypłacić łącznie 13,82 zł dywidendy na akcję (opis)
18:16  brak uprawnień Zysk netto grupy Alumetalu w 2022 r. wyniósł 245,3 mln zł, zgodnie z szacunkami
18:10  brak uprawnień Alumetal rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 13,82 zł na akcję
17:31 ALUMETAL S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i wypłaty dywidendy
17:30 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A.
17:27 ALUMETAL S.A.: ALUMETAL S.A.
31/01/23 21:07  brak uprawnień Okres wyłączności dla Hydro Aluminium na kupno 100 proc. akcji Alumetalu zostanie przedłużony
20:31 ALUMETAL S.A.: Przedłużenie okresu wyłączności dla Hydro Aluminium AS
30/01/23 18:47  brak uprawnień Zysk netto Alumetalu wzrósł rdr w IV kw. o 84 proc. do 61,7 mln zł - szacunki
18:28 ALUMETAL S.A.: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za IV kwartał 2022 roku i 2022 rok
14:21 ALUMETAL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
09/01/23 10:56 ALUMETAL S.A.: Skorygowane zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji