info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 03:53
kontakt
PKPCARGO

Komunikaty

31/01/23 14:11  brak uprawnień PKP Cargo analizuje potencjalne cele akwizycyjne
30/01/23 16:24  brak uprawnień RN PKP Cargo zatwierdziła rewizję strategii grupy na lata 2019-2023
15:46 PKP CARGO S.A.: Zatwierdzenie Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023
13:35  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2022 o 1,2 pkt. proc.
12:54  brak uprawnień PKP Cargo kupi aktywa likwidowanego oddziału Alstom
12:44 PKP CARGO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o.
24/01/23 16:53  brak uprawnień PKP PLK ma zgodę UOKiK na zakup od PKP Cargo spółki Cargotor
16:37 PKP CARGO S.A.: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
16:23  brak uprawnień PKP Cargo zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi; koszt podwyżek wyniesie ok. 166 mln zł
16:16 PKP CARGO S.A.: Porozumienie ze Związkami Zawodowymi działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A.
23/01/23 14:23 PKP CARGO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
05/01/23 23:29 PKP CARGO S.A.: Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
30/12/22 08:33  brak uprawnień Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po XI do 35,73 proc. - UTK
05/12/22 17:38  brak uprawnień PKP Cargo zawarło z PKP Energetyka umowę dotyczącą dostaw energii
17:23 PKP CARGO S.A.: Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.