info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:23
kontakt
TLTENNIS

Komunikaty

24/06/22 09:06 TopLevelTennis.com S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
23/06/22 23:07  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:59  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 09:47  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku
09:41 TopLevelTennis.com S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku
02/05/22 19:21  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
30/04/22 08:26 TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji z Roof Renovation
20/04/22 16:20 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy
15/04/22 16:27 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
01/04/22 21:26 TopLevelTennis.com S.A.: Nabycie 100% udziałów Ganador sp. z o.o.
15/03/22 23:00 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
12/03/22 16:33  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
12/02/22 21:25  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (2/2022) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/01/22 15:09  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
22/12/21 15:54 TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Roof Renovation