info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 14:14
kontakt
MLPGR

Komunikaty

21/02/24 17:38 MLP GROUP S.A.: Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych
14:33  brak uprawnień MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 41 mln euro
14:22 MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii G
13/02/24 15:12 MLP GROUP S.A.: Zmiana programu emisji obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
24/01/24 11:42 MLP GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
23/01/24 14:46 MLP GROUP S.A.: Powzięcie zamiaru zmiany programu emisji obligacji oraz emisji obligacji
16/11/23 17:35  brak uprawnień MLP Group miało 109 mln zł zysku netto w III kw., lekko poniżej oczekiwań
17:17  brak uprawnień Wyniki MLP Group w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:07 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/23 10:35  brak uprawnień MLP Group rusza z budową pierwszego projektu na rynku austriackim
02/10/23 10:12  brak uprawnień MLP Group w '24 chce wyjść z emisją obligacji na rynek europejski i ogłosić cele strategiczne (wywiad)
08/09/23 08:33  brak uprawnień BM PKO BP podniosło cenę docelową akcji MLP Group do 115 zł
25/08/23 11:52 MLP GROUP S.A.: Wypowiedzenie umowy Emitenta
23/08/23 17:51  brak uprawnień MLP Group miał w I półroczu '23 r. 82,7 mln zł straty netto
17:13 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego