info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:23
kontakt
MLPGR

Komunikaty

25/11/22 14:34 MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 dotyczącego zmiany Programu Emisji Obligacji i zawarcia aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji
13:49 MLP GROUP S.A.: Zmiana Programu Emisji Obligacji i zawarcie aneksu do umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia Programu Emisji Obligacji
21/11/22 11:44  brak uprawnień MLP Group zakłada, że w 2024/25 głównym rynkiem grupy będzie rynek niemiecki (wywiad)
16/11/22 17:29 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/22 15:12  brak uprawnień MLP Group ma nowy program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln euro
14:57 MLP GROUP S.A.: Zakończenie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji. Ustanowienie nowego programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
01/09/22 08:54  brak uprawnień BM PKO BP podniosło cenę docelową akcji MLP Group do 98 zł
23/08/22 20:28 MLP GROUP S.A.: MLP GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/22 17:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - MLP GROUP
17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki MLP GROUP S.A.
17:00 MLP GROUP S.A.: Powołanie nowych Członków Zarządu MLP Group S.A. na trwającą kadencję
22/07/22 17:01 MLP GROUP S.A.: Emisja obligacji serii E przez MLP Group S.A.
20/07/22 17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki MLP GROUP
19/07/22 07:10  brak uprawnień Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra; MLP Group chce wejść na dwa nowe rynki (wywiad)
07/07/22 16:54  brak uprawnień MLP Group planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 6 mln euro