info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:10
kontakt
PEP

Komunikaty

08/08/22 14:27  brak uprawnień Polenergia i Modus Energy planują współpracę przy budowie i rozwoju morskiej farmy wiatrowej na Litwie
29/07/22 18:25  brak uprawnień Skorygowany zysk netto grupy Polenergia w II kwartale spadł do 3,5 mln zł
18:08 POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022
28/07/22 07:43  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2023 rok
15/06/22 19:04  brak uprawnień Jeronimo Martins wezwało Polenergia Obrót do zapłaty 39,5 mln zł
18:55 POLENERGIA: OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY
18/05/22 19:27  brak uprawnień Polenergia miała w I kw. 115,5 mln zł skorygowanego zysku netto, zgodnie z szacunkami
19:00 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:15 POLENERGIA: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 11 MAJA 2022 R.
11/05/22 16:24 POLENERGIA: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
16:14  brak uprawnień Zysk netto Polenergii za '21 trafi na kapitał rezerwowy, a w przyszłości może trafić na dywidendę
16:07 POLENERGIA: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
09:49 POLENERGIA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 11 MAJA 2022 R.
06/05/22 17:28 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
05/05/22 15:07 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ