info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 19:29
kontakt
PEP

Komunikaty

29/09/23 17:31 POLENERGIA: ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH ANEKSÓW DO UMÓW REZERWACYJNYCH Z DOSTAWCĄ FUNDAMENTÓW TYPU MONOPAL
28/09/23 10:46 POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O USTANOWIENIU ZASTAWU NA AKCJACH EMITENTA
10:32 POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
25/09/23 09:49  brak uprawnień Polenergia eMobility wybuduje ponad 30 stacji ładowania samochodów elektrycznych
21/09/23 13:35 POLENERGIA: INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NOTOWAŃ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
20/09/23 14:09 POLENERGIA: INFORMACJA O NOTOWANIU JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII AB
19/09/23 18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - POLENERGIA
17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii AB spółki POLENERGIA S.A.
12:20  brak uprawnień Polenergia uzyskała koncesję URE dla farmy wiatrowej Grabowo
14/09/23 14:07  brak uprawnień Polenergia zawarła umowę sprzedaży energii z Northvolt
13:57 POLENERGIA: ZAWARCIE DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (CPPA)
13/09/23 15:29 POLENERGIA: OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ JEDNOSTKOWYCH PRAW POBORU
12/09/23 17:29  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - POLENERGIA
10:39  brak uprawnień Polenergia Fotowoltaika rozpoczyna działalność w Czechach
11/09/23 15:44  brak uprawnień KNF zatwierdził prospekt emisyjny akcji Polenergii