info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 10:23
kontakt
POLKAP

Komunikaty

29/06/22 23:42 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
23:17  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
02/06/22 23:50 POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
 brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
31/05/22 22:53  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
28/05/22 21:43 POLKAP S.A.: Ustanowienie istotnej rezerwy
21:20  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/05/22 23:48  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
16/02/22 00:15 POLKAP S.A.: Złożenie do Sądu planu restrukturyzacyjnego
15/02/22 23:57 POLKAP S.A.: Złożenie do Sądu propozycji układowych
14/02/22 23:59  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
01/02/22 22:51 POLKAP S.A.: Złożenie uzupełniającego spisu wierzytelności do Sądu
24/01/22 20:58 POLKAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 stycznia 2022 r.
20:52  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:45  brak uprawnień POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 stycznia 2022 r.