info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:22
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

06/12/22 12:35  brak uprawnień Mercator Medical zauważa nadpodaż rękawic na rynku; spodziewa się utrzymania trendu w '23 (opis)
12:07  brak uprawnień Mercator Medical zauważa nadpodaż rękawic na rynku; spodziewa się utrzymania trendu w '23
05/12/22 20:19 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:56 MERCATOR MEDICAL S.A.: Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
01/12/22 17:57  brak uprawnień B. Handlowy i LiveChat zastąpi Budimex i Mercator w WIG30 po sesji 16 grudnia
29/11/22 20:50  brak uprawnień Mercator Medical miał w III kw. 18,2 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku przed rokiem
20:28 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/22 20:04 MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
18/11/22 16:47 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
07/11/22 17:26 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 22:50  brak uprawnień Mercator Medical miał w III kw. 18,4 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku przed rokiem
21:45 MERCATOR MEDICAL S.A.: Szacunkowe wyniki trzeciego kwartału 2022 r.
10/10/22 20:02 MERCATOR MEDICAL S.A.: Otrzymanie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
07/10/22 13:55  brak uprawnień Mercator Medical spodziewa się, że powrót rynku rękawic do równowagi potrwa kilka kwartałów
30/09/22 18:34  brak uprawnień Mercator miał w II kw. 9,8 mln zł straty netto; zgodnie z szacunkami