info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 04:13
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

08/11/22 17:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną
21/09/22 18:58 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 14:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 r.
18/08/22 15:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych.
28/07/22 15:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną
14/07/22 14:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 r.
14:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14:27 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
17/06/22 12:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 14 lipca 2022 roku
10/06/22 11:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 09 czerwca 2022 r.
09/06/22 14:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
27/05/22 18:20 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 12:14 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. wygrania licytacji nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie
19/05/22 15:51 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku