info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 14:11
kontakt
INTERBUD

Komunikaty

10/07/24 18:39 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej
28/06/24 16:21 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
16:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12:58 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
27/06/24 16:25 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowej
14/06/24 16:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Założenie nowej spółki zależnej oraz informacje nt. planowanej nowej inwestycji deweloperskiej
11/06/24 07:08  brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Interbud-Lublin; cena docelowa 6,70 zł
07/06/24 16:48 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające
29/05/24 16:24 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku
28/05/24 17:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 16:10 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
26/04/24 16:12 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną
19/04/24 16:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F.
16:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek
17/04/24 18:48 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A.