info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:39
kontakt
KLON

Komunikaty

14/11/22 12:06 brak uprawnień KLON SA (11/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
16/08/22 08:48 brak uprawnień KLON SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
21/06/22 13:07 brak uprawnień KLON SA (9/2022) Korekta raportu w sprawie treści uchwał podjętych na ZWZ w dniu 20.06.2022 r.
11:31 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 20 czerwca 2022r.
11:25 brak uprawnień KLON SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 20.06.2022r.
19/05/22 14:14 brak uprawnień KLON SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2022r. wraz z projektami uchwał.
14:09 KLON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2022r. wraz z projektami uchwał
16/05/22 09:44 brak uprawnień KLON SA (6/2022) Raport kwartalny za I kw. 2022 r.
14/04/22 11:10 KLON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
11:05 KLON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
21/03/22 14:13 brak uprawnień KLON SA (5/2022) Raport roczny KLON SA za rok 2021 r.
12/03/22 14:02 brak uprawnień KLON SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za 2021 r.
08/03/22 12:35 brak uprawnień KLON SA (3/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.
28/01/22 12:27 brak uprawnień KLON SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów w 2022 r.
12:25 brak uprawnień KLON SA (1/2022) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego