info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 13:02
kontakt
SNTVERSE

Komunikaty

15/07/24 09:23 SYNTHAVERSE SA: Całkowita spłata wierzytelności układowych przez Emitenta
12/07/24 16:10  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację do "akumuluj" Synthaverse, a cenę docelową do 6,1 zł z 6,5 zł
10/07/24 08:10 SYNTHAVERSE SA: Podpisanie protokołu odbioru końcowego dotyczącego Zakładu Produkcyjnego Onko BCG
02/07/24 12:49 SYNTHAVERSE SA: Otrzymanie istotnej informacji o rejestracji na terytorium Francji produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG
26/06/24 10:21 SYNTHAVERSE SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 25.06.2024 r.
25/06/24 15:27 SYNTHAVERSE SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25 czerwca 2024 roku
24/06/24 17:43 SYNTHAVERSE SA: Powołanie zarządu na nową kadencję
20/06/24 15:55 SYNTHAVERSE SA: Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10
29/05/24 17:54 SYNTHAVERSE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/05/24 08:16 SYNTHAVERSE SA: SYNTHAVERSE SA formularz raportu kwartalnego
16/05/24 18:17 SYNTHAVERSE SA: Zawarcie umowy licencyjnej przez Emitenta
14/05/24 14:25  brak uprawnień Synthaverse koncentruje się obecnie na rynku Europy Zachodniej
10/05/24 08:44  brak uprawnień BM BDM podtrzymał rekomendację "kupuj" Synthaverse, ale obniżył cenę docelową do 6,5 zł z 6,7 zł
25/04/24 16:23 SYNTHAVERSE SA: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu produkcyjnego Onko BCG
22/04/24 09:43 SYNTHAVERSE SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta