info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 18:39
kontakt
BIOMED

Komunikaty

30/06/22 23:15 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:50 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku
11/06/22 22:06 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
02/06/22 12:49 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/05/22 08:32 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu kwartalnego
24/05/22 22:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykreślenie hipotek dotyczących nieruchomości Emitenta
17/05/22 21:13  brak uprawnień Biomed Lublin ma dostarczyć Onko BCG 100 do Hiszpanii; łączna wartość zamówień to ok. 4,2 mln zł
20:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zamówienia na dostawę produktu leczniczego Onko BCG w Hiszpanii
06/05/22 21:44 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Pozwolenie na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w Rumunii
19/04/22 16:17 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Emitenta
14/04/22 08:40 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu rocznego
06/04/22 11:37 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie porozumienia z Agencją Badań Medycznych w sprawie współpracy w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)
14/03/22 22:27 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja na temat wpływu sytuacji polityczno - gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta
10/03/22 18:37  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki ?BIOMED-LUBLIN? WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.
01/02/22 09:25  brak uprawnień Biomed Lublin dostarczy szczepionkę przeciwgruźliczą dla Ministerstwa Zdrowia za 4,65 mln zł