info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 19:59
kontakt
ENEA

Komunikaty

23/02/24 17:38  brak uprawnień Rada nadzorcza Enei powołała Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa
17:25 ENEA: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
16/02/24 12:26 ENEA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2023 rok
06/02/24 07:19  brak uprawnień RN Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa spółki
02/02/24 14:57  brak uprawnień Monika Starecka delegowana do pełnienia funkcji prezesa Enei; Paweł Majewski odwołany z zarządu
14:46 ENEA: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
01/02/24 14:57 ENEA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
31/01/24 15:27 ENEA: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
30/01/24 22:04 ENEA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
21:50 ENEA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku
13:02  brak uprawnień NWZ Enei powołało nowych członków rady nadzorczej; przewodniczącą RN Ewa Bagińska
12:45  brak uprawnień NWZ Enei zgodziło się na dochodzenie od byłych władz spółki naprawienia szkód przy inwestycji w Ostrołęce (opis)
12:34  brak uprawnień NWZ Enei zgodziło się na dochodzenie od byłych władz spółki naprawienia szkód przy inwestycji w Ostrołęce
29/01/24 22:16  brak uprawnień Skarb Państwa zgłosił kandydatów do rad nadzorczych PGE i Enei (aktl.)
22:04 ENEA: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki