info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 09:00
kontakt
ENEA

Komunikaty

30/06/22 10:54 ENEA: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
29/06/22 08:38  brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla Enei do "kupuj"
28/06/22 14:53 ENEA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
24/06/22 21:03 ENEA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji
21:01 ENEA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
10:01 ENEA: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Zarządu ENEA S.A.
23/06/22 15:58 ENEA: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki
11:25  brak uprawnień ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję
22/06/22 14:23  brak uprawnień MAP podtrzymuje termin utworzenia NABE mimo zawirowań na rynku energii ? Sasin
14:05  brak uprawnień MAP chce, by Bogdanka pozostała spółką giełdową; do nabycia akcji od Enei może dojść w '23 - Sasin
13:19  brak uprawnień Enea podpisała list intencyjny z Last Energy ws. współpracy przy SMR
21/06/22 13:29 ENEA: Informacja nt. kandydatów do Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
18/06/22 15:09  brak uprawnień TRIGGO SA (8/2022) Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
14:20 ENEA: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
11:57  brak uprawnień Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki (opis)