info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:08
kontakt
ENEA

Komunikaty

07/12/22 07:43  brak uprawnień Prezes URE odmówił zatwierdzenia Enerdze, Enei i Tauronowi zmiany taryf dla odbiorców z grupy G
29/11/22 10:18  brak uprawnień Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu Enei do negatywnej i podtrzymał ratingi na poziomie "BBB"
10:06 ENEA: Zmiana perspektywy i potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
25/11/22 08:18  brak uprawnień Enea udzieliła gwarancji korporacyjnej za zobowiązania Enea Trading
24/11/22 21:42 ENEA: Udzielenie gwarancji korporacyjnej za zobowiązania ENEA Trading
13:50  brak uprawnień Bogdanka pracuje nad odbudową mocy po problemach geologicznych; ściana ruszy w II kw. '23
13:17  brak uprawnień Grupa Enea spodziewa się, że nie wykona w 100 proc. zaplanowanego na '22 CAPEXU (aktl.)
12:34  brak uprawnień Grupa Enea spodziewa się, że nie wykona w 100 proc. zaplanowanego na 2022 r. CAPEXU
23/11/22 18:14  brak uprawnień Grupa Enea miała w III kw. 456 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)
17:50  brak uprawnień Grupa Enea miała w III kw. 456 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
17:33 ENEA: ENEA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:11 ENEA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
21/11/22 18:53 ENEA: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
16:58 ENEA: Informacja nt. oddalenia apelacji od wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18/11/22 19:46 ENEA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.