info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:09
kontakt
LIBET

Komunikaty

03/12/21 21:54 LIBET S.A.: Informacje dot. rezygnacji Członka Zarządu.
29/11/21 18:45 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:53 LIBET S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
04/11/21 12:41 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas NWZA Spółki (28 października 2021).
03/11/21 15:47 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
28/10/21 20:29 LIBET S.A.: Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 października 2021 roku.
27/10/21 18:13 LIBET S.A.: Informacja dot. Zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
18:01 LIBET S.A.: Informacja dot. zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.
26/10/21 13:36 LIBET S.A.: Informacja dot. kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
25/10/21 07:41 LIBET S.A.: Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
12/10/21 08:28 LIBET S.A.: Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
30/09/21 21:16 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/21 08:31 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
10/08/21 15:51 LIBET S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
03/08/21 07:55 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.