info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 12:47
kontakt
LIBET

Komunikaty

14/06/24 17:54 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
10/06/24 07:34 LIBET S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
04/06/24 17:42 LIBET S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.
03/06/24 17:08 LIBET S.A.: Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 16:07 LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.
30/05/24 19:56 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 07:15 LIBET S.A.: Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
06/05/24 08:42 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
30/04/24 07:43 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZA Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 roku
01:40 LIBET S.A.: LIBET S.A.
01:16 LIBET S.A.: LIBET S.A.
23/04/24 19:32 LIBET S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.
19:27 LIBET S.A.: Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2024 roku
19:18 LIBET S.A.: Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
19/04/24 13:28 LIBET S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki