info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.23, godz. 11:54
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

07/03/23 11:37 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Spłata części inwestycyjnej pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
01/03/23 13:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.
28/02/23 18:49 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
14:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
13:46 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.
13:45 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w dniu 28.02.2023 r.
23/02/23 14:02 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
20/02/23 10:12 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie Kontenerowego Modułu Odsalania.
01/02/23 19:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
31/01/23 11:26 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
25/01/23 14:02 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
20/01/23 08:47 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
16/01/23 10:08 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
13/01/23 10:40 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia od Spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.