info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:19
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

30/11/21 10:45 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistyczne kontenera do przewożenia i składowania elementów używanych do badania dna morskiego.
24/11/21 12:37 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego.
22/11/21 07:36 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/21 14:01 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za III kwartał 2021 roku.
08/11/21 08:11 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zarejestrowanie w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną.
05/11/21 11:03 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego.
03/11/21 15:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
09:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii H
02/11/21 16:40  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB ? CHOJNICE SA
27/10/21 11:22 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
14/10/21 13:51 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów wraz z wyposażeniem.
07/10/21 10:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.
06/10/21 13:04 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Udzielenie patentu na kontener samowyładowczy ZREMOVE.
28/09/21 15:05 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.
27/09/21 15:14 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.