info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 09:36
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

03/02/23 14:14 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Korekta raportu Rb 3/2023: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
24/01/23 15:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:53 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-31.12 2022 r.
02/01/23 14:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki
30/11/22 13:24 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Development Sp. z o.o.
29/11/22 18:01 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu kwartalnego
24/10/22 14:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.10.2022 r.
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.10.2022 r.
20/10/22 23:22 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
14/10/22 15:01 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
11/10/22 17:37 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedażygrupy kapitałowej Emitenta za okres 01.01-30.09 2022 r.
30/09/22 18:05 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
18:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu półrocznego
26/09/22 16:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2022 roku