info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:19
kontakt
PANOVA

Komunikaty

22/06/22 11:43 P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
21/06/22 21:49  brak uprawnień PA Nova wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję
21:46 P.A. NOVA S.A.: Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy
21:40 P.A. NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
15/06/22 15:00 P.A. NOVA S.A.: Umowa na wykonanie robót budowlanych.
08/06/22 16:09 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
03/06/22 11:41  brak uprawnień Priorytetem P.A. Nova w najbliższym czasie jak najszybszy wykup obligacji
30/05/22 12:00 P.A. NOVA S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
25/05/22 19:26  brak uprawnień PA Nova chce wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję
19:10 P.A. NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
24/05/22 09:37 P.A. NOVA S.A.: Wybór biegłego rewidenta
19/05/22 18:00 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/04/22 07:36  brak uprawnień P.A. Nova zakłada w '22 wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 120 mln zł
14/04/22 23:06 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A.
22:54 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A.