info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 03:27
kontakt
PANOVA

Komunikaty

16/11/23 17:19 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 20:49 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta
28/09/23 13:16 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
22/09/23 12:21  brak uprawnień P.A. Nova chce poprawić marże w segm. budowlanym; rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej
07/09/23 17:13 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 14:14 P.A. NOVA S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I. półrocze 2023 roku
28/07/23 15:53 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Supernova Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
15:52 P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
25/07/23 13:36 P.A. NOVA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
05/07/23 14:52 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną
14/06/23 18:05  brak uprawnień PA Nova wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję
17:59 P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
17:54 P.A. NOVA S.A.: Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy.
17:45 P.A. NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
07/06/23 16:36 P.A. NOVA S.A.: Korekta projektu uchwały nr 7 dołączonej do Raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 17.05.2023 r.