info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 20:32
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

15/07/22 13:11 WITTCHEN S.A.: Wybór biegłego rewidenta
08/07/22 16:42 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Wittchen S.A.
01/07/22 14:50  brak uprawnień Grupa Wittchen szacuje, że miała w II kw. 86,5 mln zł przychodów, wzrost o 62 proc. rdr
14:43 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2022
09/06/22 18:41 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
01/06/22 15:55 WITTCHEN S.A.: Przyjęcie Regulaminu III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
15:42 WITTCHEN S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wittchen S.A. przez Radę Nadzorczą Emitenta
26/05/22 20:07 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:53 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.
19:47 WITTCHEN S.A.: Zakończenie II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2019 - 2021.
19:30 WITTCHEN S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 26 maja 2022 r.
16:55  brak uprawnień Wittchen wypłaci 3,03 zł dywidendy na akcję
16:46 WITTCHEN S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
24/05/22 19:01  brak uprawnień Grupa Wittchen szacuje, że miała w I kw. 6,4 mln zł zysku operacyjnego
17:32 WITTCHEN S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I kwartał 2022 roku