info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 11:48
kontakt
CYFROWCS

Komunikaty

05/09/23 14:55 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą Spółki.
11/08/23 17:07  brak uprawnień CCS SA (10/2023) Raport kwartalny - II kwartał 2023 r.
01/06/23 21:05 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie) otrzymane od Cres Fundacja Rodzinna w organizacji.
20:43 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie) otrzymane od akcjonariusza, pana Piotra Nadolskiego.
17/05/23 17:21 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2023 r.
17:11 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 17 maja 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
17:03 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
12/05/23 17:07  brak uprawnień CCS SA (6/2023) Raport kwartalny - I kwartał 2023 r.
18/04/23 19:27  brak uprawnień CCS SA (5/2023) Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2023 r. na godzinę 12:00
19:16  brak uprawnień CCS SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2023 r. na godzinę 12:00.
19:07 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.
18:57 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2023 r. na godzinę 12:00
18:37 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2023 r. na godzinę 12:00.
03/04/23 17:04 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu przez Emitenta umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie.
21/03/23 15:35 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań za rok 2022 i wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2022. Dokonanie przez radę nadzorczą oceny sprawozdań za rok 2022 i wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2022.