info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 07:42
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

10/03/23 15:17 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F.
11:51 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
09/03/23 18:56  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ?OTMUCHÓW? S.A.
07/03/23 20:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW.
01/03/23 20:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/02/23 11:46 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31/01/23 12:21 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
30/01/23 20:14 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Powołanie Zarządu ZPC Otmuchów S.A. na nową kadencję
27/01/23 22:24 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
24/01/23 14:19 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji serii F.
23/01/23 19:39  brak uprawnień ZPC Otmuchów liczy na ok.100 mln zł przychodów rocznie z produkcji nowych żelków dla Procter&Gamble
19:24 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. rozszerzenia współpracy z międzynarodowym kontrahentem.
11/01/23 22:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny na rozbudowę zakładu produkcyjnego.
14/12/22 20:30 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji ZPC Otmuchów S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym.
13/12/22 10:20 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki.