info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:18
kontakt
URSUS

Komunikaty

02/12/21 20:37 URSUS S.A. w upadłości: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2021
01/12/21 17:23 URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości
17:19 URSUS S.A. w upadłości: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości w dniu 30 listopada 2021 roku, zmiany w składzie Rady Nadzorczej i w Komitecie Audytu Emitenta
17:12 URSUS S.A. w upadłości: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w upadłości w dniu 30 listopada 2021 roku
29/11/21 23:21 URSUS S.A. w upadłości: Aktualizacja informacji nt. planowanych na dzień 30 listopada 2021 roku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
26/11/21 15:52 URSUS S.A. w upadłości: URSUS S.A. w upadłości formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/21 12:33  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki URSUS S.A. W UPADŁOŚCI
18/11/21 17:56 URSUS S.A. w upadłości: Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
17/11/21 18:16 URSUS S.A. w upadłości: URSUS S.A. w upadłości formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
03/11/21 20:35 URSUS S.A. w upadłości: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku (w drugim terminie)
20:32 URSUS S.A. w upadłości: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 listopada 2021r. (w drugim terminie)
20:30 URSUS S.A. w upadłości: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku (w pierwszym terminie)
20:23 URSUS S.A. w upadłości: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 listopada 2021r. (w pierwszym terminie)
30/10/21 16:59  brak uprawnień URSUS SA W UPADŁOŚCI (1/2021) URSUS Spółka Akcyjna w upadłości - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/10/21 23:30 URSUS S.A. w upadłości: Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w upadłości