info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:08
kontakt
INPRO

Komunikaty

24/11/21 07:28 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 14:35 INPRO S.A.: Informacja o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Stefaniaka i zmianie ilości osobowej składu Zarządu Spółki.
15/11/21 12:10 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.
05/11/21 07:05  brak uprawnień Inpro zakłada w 2021 roku kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży mieszkań rdr
22/10/21 14:15 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
13/10/21 14:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
14:36  brak uprawnień GPW: Komunikat - INPRO
14:32 INPRO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
13:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki INPRO S.A.
12/10/21 13:40  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
07/10/21 13:56 INPRO S.A.: Emisja obligacji serii C
06/10/21 12:50  brak uprawnień Inpro sprzedało w III kw. 166 lokali wobec 193 lokali przed rokiem
12:38 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2021 roku.
12:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki INPRO S.A.
01/10/21 13:03 INPRO S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia