info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:02
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

07/12/21 12:36 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki o znacznej wartości.
02/12/21 12:49 PATENTUS S.A.: Spłata kredytu odnawialnego w Getin Noble Bank S.A.
16/11/21 08:25 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:19 PATENTUS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za III kwartał 2021 roku oraz danych w tabeli ESPI
15/11/21 07:15 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/21 13:45 PATENTUS S.A.: Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.
15/09/21 12:50 PATENTUS S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.
08/09/21 12:52 PATENTUS S.A.: Tekst jednolity Statutu Spółki PATENTUS S.A.
30/08/21 07:48 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 12:38 PATENTUS S.A.: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
28/07/21 11:37  brak uprawnień PATENTUS SA (1/2021) Patentus Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 14:15 PATENTUS S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
14:10 PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu (poz. 2578202) z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
29/06/21 14:35 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
11/06/21 14:03 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku.