info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 13:01
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

20/02/24 09:48 PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
03/01/24 11:45 PATENTUS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
20/12/23 11:54 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.
15/11/23 07:11 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 13:23  brak uprawnień Patentus zawarł umowę z PGG o wartości 9,8 mln zł netto
13:05 PATENTUS S.A.: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
30/10/23 11:01 PATENTUS S.A.: Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta.
13/10/23 11:37 PATENTUS S.A.: Wsparcie przedsiębiorstwa Emitenta przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
09/10/23 12:52 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
06/10/23 11:44 PATENTUS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących aktywa o znacznej wartości.
30/08/23 06:57 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 11:33  brak uprawnień Patentus ma umowę z JSW na 66,8 mln zł
11:20 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy wraz z aneksem z JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĄ WĘGLOWĄ S.A. na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.
20/07/23 14:36 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta.
27/06/23 13:23 PATENTUS S.A.: Spłata Subwencji Finansowej.