info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:17
kontakt
MANGATA

Komunikaty

09/11/22 06:49  brak uprawnień Wyniki Mangaty w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:21 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/22 14:17  brak uprawnień Spółka zależna Mangaty ma 4-letnią umowę z AGCO Power o wartości 50-60 mln euro
14:07 MANGATA HOLDING SA: Zawarcie istotnej umowy
14/09/22 10:33  brak uprawnień Mangata rozważa produkcję energii na własne potrzeby; podtrzymuje szacunek 1 mld zł przychodów w '22 (popr.)
08/09/22 12:23  brak uprawnień Mangata rozważa produkcję energii na własne potrzeby; podtrzymuje szacunek 1 mld zł przychodów w '22
07/09/22 17:28  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:19 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/22 13:45 MANGATA HOLDING SA: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2022 rok
19/05/22 11:40  brak uprawnień Przychody Mangaty mogą w 2022 roku wzrosnąć do 1 mld zł, inwestycje sięgną 60-85 mln zł
18/05/22 15:24  brak uprawnień Mangata wypłaci 4,80 zł dywidendy na akcję
15:20 MANGATA HOLDING SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15:18 MANGATA HOLDING SA: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)
15:16 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 18 maja 2022 roku
15:13 MANGATA HOLDING SA: Temat: Zmiana do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 zgłoszona przez akcjonariusza podczas ZWZ MANGATA HOLDING S.A.