info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:20
kontakt
ENERGOIN

Komunikaty

25/11/22 09:25 ENERGOINSTAL S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
17/11/22 11:52 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022
26/10/22 15:32 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu
20/10/22 11:08 ENERGOINSTAL S.A.: Wniesienie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kar umownych.
23/09/22 17:02 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/22 12:29 ENERGOINSTAL S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej ZEC Energoservice Sp. z o.o.
01/09/22 14:19 ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu
06/07/22 14:20 ENERGOINSTAL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 06.07.2022r.
13:57 ENERGOINSTAL S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZA ENERGOINSTAL SA w dniu 06.07.2022r.
23/06/22 13:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ENERGOINSTAL
21/06/22 21:07 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/06/22 22:38 ENERGOINSTAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22:32 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A.
30/05/22 17:05 ENERGOINSTAL S.A.: ENERGOINSTAL S.A. formularz raportu kwartalnego
13:03 ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.