info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 08:44
kontakt
DOMDEVEL

Komunikaty

26/07/22 15:14  brak uprawnień NWZ Dom Development zdecyduje ws. zmian statutu dot. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału
14:57 DOM DEVELOPMENT S.A.: Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
14:50 DOM DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 roku
11:54 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich
25/07/22 18:37 DOM DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
18:34 DOM DEVELOPMENT S.A.: Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich
11/07/22 17:52  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
08/07/22 14:02  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
07/07/22 15:55  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2022 roku (tabela)
04/07/22 13:33  brak uprawnień Dom Development sprzedał w II kwartale 801 lokali netto (opis)
12:49  brak uprawnień Dom Development sprzedał w II kwartale 801 lokali netto
12:42 DOM DEVELOPMENT S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w II kwartale 2022 roku
01/07/22 09:45  brak uprawnień Dom Development nie obejmie udziałów w spółce RSKK
09:31 DOM DEVELOPMENT S.A.: Wygaśnięcie przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży 100% udziałów w RSKK Sp. z o.o.
30/06/22 17:32  brak uprawnień DOM DEVELOPMENT SA (2/2022) Dom Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021