info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:31
kontakt
PGE

Komunikaty

01/07/22 12:12 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu
28/06/22 15:33  brak uprawnień Transformacja ciepłownictwa systemowego w Polsce kosztować może do 410 mld zł do 2045 r. ? PTEZ (aktl.)
12:04  brak uprawnień Zima będzie bardzo trudna, apelujemy o oszczędzanie energii - prezes PGE
11:26  brak uprawnień PGE EO podpisała umowy na budowę czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 MW
10:29  brak uprawnień Transformacja ciepłownictwa systemowego w Polsce kosztować może od 277 do 410 mld zł do 2045 r. ? PTEZ
27/06/22 14:39 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
24/06/22 12:57  brak uprawnień PGE SA (1/2022) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
23/06/22 11:34 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej
10:42  brak uprawnień MF chce, aby środki przekazywane FTE zostały pomniejszone o kwoty przekazane spółkom na transformację energetyczną
10:31 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
22/06/22 14:23  brak uprawnień MAP podtrzymuje termin utworzenia NABE mimo zawirowań na rynku energii ? Sasin
21/06/22 13:27  brak uprawnień PGE zamknęła transakcję przejęcia trzech farm wiatrowych; wartość transakcji ok. 939 mln zł
13:21 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zamknięcie transakcji nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW
18/06/22 11:17  brak uprawnień Projekt NABE zostanie zrealizowany do końca roku - Sasin, MAP
13/06/22 10:30  brak uprawnień PGE wybuduje dwanaście jednomegawatowych farm fotowoltaicznych